Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Rycerstwo Niepokalanej

News

Rycerstwo Niepokalanej we Włoszozowie powstało w Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z inicjatywy ks. Mariana Głowackiego,— ówczesnego prefekta w 1995 roku. Parafia ta "była jedyną parafią we Włoszczowe. Grupa założycielska Rycerstwa liczyła kilkanaście osób. Dyplomiki Rycerstwa i szkaplerzyki zostały uroczyście wręczone 25 marca 1995 roku w uroczystość Zwiastowania NMP, podczas Mszy świętej. Z księdzem Głowackim opiekunem Rycerstwa uczestniczyliśmy w pielgrzymkach m.in. do Niepokalanowa, Lichenia, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej,  Kalwarii Pacławskiej.

Grupa założycielska przy pomocy księdza Głowackiego ufundowała Sztandar Rycerstwa.

Po odejściu z Parafii ks. Głowackiego grupą Rycerzy kierowali kolejno księża:

ks. Edmund Nocoń

ks. Krzysztof Pawlik

ks. Wojciech Szczęsny

ks. Ireneusz Tuora   

ks. Sebastian Nocoń

ks. Marcin Piotrowski

Rycerze  spotykają  się  systematycznie 16-go każdego miesiąca uczestnicząc najpierw we Mszy Świętej, zazwyczaj o  godz. 18—tej. Po Mszy św., ksiądz Opiekun wygłasza katechezy. Na comiesięcznych spotkaniach często wyświetlane  są  filmy o  tematyce  religijnej i  omawiane  są bieżące  sprawy Rycerstwa. W 1999  roku we Włoszczowie  powstała  druga Parafia p.w.  Błogosławionego ks., Józefa Pawłowskiego. W związku z  tym grupa Rycerzy w naszej Parafii zmalała, ale  ciągle   jest  żywotna.

 
Hymn Rycerstwa Niepokalanej
I.
Niesiemy sztandar w świat daleki, 
Niepokalanej w "blaskach zórz ! 
Skłonią się ludy, schylą wieki…
Ona zwycięży wroga dusz !
Hufcom rycerzy swych hetmani 
Z niebiosów tronu Świata Pani.
II.
Niesiemy sztandar żywej wiary 
Co miłość Boga, bliźnich zna.
Nadziei świętej, serc ofiary, 
Zbawienie dusz, pogromu zła.
III.
Szumią chorągwie jej błękitne 
Lśnią słońca łask jej złotym tłem ! 
I życie święte, życie szczytne, 
Powstaje z krańca w krańce ziem.
IV.
Niesiemy sztandar w świat daleki, 
Niepokalanej Matki dusz 
Skłonią się ludy, schylą wieki 
W zwycięskich blaskach wiecznych zórz!
 


Polecamy strony:
http//:www.rycerzniepokalanej.pl
http//:www.niepokalanow.pl
http//:www.rycerz.franciszkanie.pl