Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Informacje

ADWENT 2022
2022-11-19

Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu. Wszystko wokół podpowiada nam, że to adwentowe oczekiwanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie pozostałe oczekiwania. Bo w Adwencie przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa.

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, Roraty w naszym Kościele będą
o godz.:

600 (dla dorosłych)

1700 (dla dzieci)
Zapraszamy w pełną oczekiwania wędrówkę przez wieki i do poznawania kolejnych bohaterów biblijnych opowieści. W tym roku dzieci poprowadzi postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez Pana Boga Mesjasza, i proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście.

Utwardzenie alejki i odnowienie grobów wojennych
2022-12-05

    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało utwardzenie alejki i odnowienie grobów poległych na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie.

    Na Cmentarzu Parafialnym we Włoszczowie przy ul. Partyzantów dobiegła końca kolejna inwestycja Parafii Wniebowzięcia NMP dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu utwardzona została aleja cmentarna oraz zostały wyremontowane i zabezpieczane groby uczestników walk o niepodległość Polski zlokalizowane przy tej alei.

    Wniosek na zadanie pn.: „Utwardzenie alejki do kwatery grobów wojennych na cmentarzu we Włoszczowie, prace zabezpieczające przy grobach poległych” został złożony pod koniec 2021 roku. Powiat Włoszczowski w tym projekcie jest Partnerem Parafii wspierając ją w procesie pozyskiwania dotacji i jej rozliczenia. Całość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 190 235,43 zł, z czego 106 400,00 zł stanowi Dofinansowanie z Budżetu Państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Programu Rządowego Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju.

    Kwatera wojenna, przy której są prowadzone prace znajduje się przy alei św. Brata Alberta. Aleja ta była jedną z ostatnich alejek ziemnych na naszym cmentarzu (nie utwardzoną), co utrudniało swobodne dotarcie do mogił i organizację np. uroczystości patriotycznych, zwłaszcza podczas opadów deszczu czy zimą. Jest to jedna z największych kwater wojennych na tym cmentarzu. W większości są to mogiły pojedyncze ziemne obwiedzione betonowymi krawężnikami lub murkami z ustawionymi w wezgłowiu tablicami z danymi osoby zmarłej. Kilka nagrobków w formie osobnych grobów przykrytych płytami. Prace zabezpieczające obejmą również pomnik - mogiłę zbiorową ofiar "Krwawej Niedzieli" we Włoszczowie – pacyfikacji Włoszczowy przeprowadzonej przez okupanta hitlerowskiego w dn 31 X 1943r. Wśród mogił są również członkowie AK- ofiary potyczki pod Bichniowem 28.XI.1943r. i walki na Zwierzyńcu 19 marca 1944 r. oraz mogiły żołnierzy NSZ pomordowanych przez żandarmerię niemiecką 9 sierpnia 1943 roku. Pochowani są tu m.in. partyzanci z Batalionu AK pod dowództwem por. „Marcina” - M. Tarchalskiego, którzy polegli w lokalnej potyczce na Zwierzyńcu pod Włoszczową, ofiary „Krwawej Niedzieli” – hitlerowskiej akcji pacyfikacyjnej we Włoszczowie oraz ofiary innych potyczek i akcji hitlerowskich skierowanych przeciwko narodowi polskiemu.

    Groby te wymagały zabezpieczenia i poprawy ich infrastruktury (czyszczenia, malowania, usunięcia niszczącej, zarastającej je roślinności i darni). Po dwóch stronach alei znajduje się 47 grobów pomordowanych przez hitlerowców, jedna mogiła zbiorowa znajduje się osobno.

NPNMP

    Kościół obchodzi w dniu 8 grudnia (czwartek) uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypominamy prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego.

    Tego dnia w naszym Sanktuarium Msze Święte będą sprawowane w następujących godzinach:  600 (Roraty) 90012001700 (Roraty dla dzieci) 1800

2022-10-29

1 listopada
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Porządek Mszy Świętych:
Kościół Parafialny: 730; 900
Cmentarz Parafialny: 1000; 1200; 1600
Cmentarz Komunalny: 1200

2 listopada
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Porządek Mszy Świętych:
Kościół Parafialny: 630; 900; 1700
Cmentarz Parafialny: 1700 ( z procesją po cmentarzu)
Cmentarz Komunalny: 1600 ( z procesją po cmentarzu)

W dniach od 1 – 8 listopada o godz. 1630
w Kościele Parafialnym i na Cmentarzu Parafialnym
modlitwa różańcowa z wypominkami za zmarłych.

Odnowa grobów pomordowanych w czasie II Wojny Światowej
2022-10-08

  Na naszym Parafialnym Cmentarzu znajduje się 48 grobów pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.

  W porozumieniu ze Starostwem we Włoszczowie został opracowany projekt odnowienia tych grobów oraz utwardzenie kostką brukową alejki – dojście z obydwu stron.

  Kosztorys tego zadania wynosi 190 235,43 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało 106 400,00 zł. Pozostałe środki to udział własny, głównie darowizny sponsorów i Parafii.  

Różaniec
2022-02-26

Każdego dnia o godz. 1730 zapraszamy
do Modlitwy Różańcowej w naszym Sanktuarium
Matki Bożej Opiekunki Rodzin.

 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO ZIEMII ŚWIĘTEJ
2022-09-22

Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dn. 04.02-11.02.2023 r. Koszt 2000 PLN + 600 USD plus koszty dojazdu na lotnisko w Polsce: Włoszczowa - Kraków oraz Kraków - Włoszczowa

Wszystkie niezbędne informacje u Ks. Damiana w Zakrystii

1. DZIEŃ 04.02.2023 sobota

Wyjazd z Parkingu przy kościele o godzinie ........., dojazd do Kraków - Blice - lotnisko.

Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Izraela o godzinie .... Odbiór bagaży. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

2. DZIEŃ 05.02.2023 niedziela

BETANIA, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KASR AL JAHUD

Śniadanie. Betania – kościół. Następnie przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Pana Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora.

Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 428 m ppm). Następnie panorama na groty Qumran, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów

w rzece Jordan – Kasr Al Jahud – prawdziwe miejsce chrztu Pana Jezusa. Obiadokolacja. Nocleg.

3. DZIEŃ 06.02.2023 poniedziałek

EIN KAREM, YAD VASHEM, POLE PASTERZY, BETLEJEM

Śniadanie. Zwiedzanie Ein Karem - kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Następnie Yad Vashem – Instytut Pamięci ofiar pomordowanych podczas II Wojny Światowej. Następnie Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny. Obiadokolacja. Nocleg.

4. DZIEŃ 07.02.2023 wtorek

JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja. Nocleg.

5. DZIEŃ 08.02.2023 środa

GÓRA TABOR, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABGA, KAFARNAUM

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na północ. Przejazd wzdłuż Jeziora Galilejskiego. Tabga -miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra. Góra Błogosławieństw. Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Zakwaterowanie w hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie. Obiadokolacja. Nocleg.

6. DZIEŃ 09.02.2023 czwartek

KANA GALILEJSKA, NAZARET, HAJFA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Następnie przejazd do Nazaretu i zwiedzanie. Bazylika i grota Zwiastowania, dom św. Józefa – gdzie mieszkała św. rodzina. Następnie Sanktuarium proroka Eliasza i Matki Bożej – Stella Maris w Hajfie. W drodze do Betlejem zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy Akwedukt z czasów Rzymskich. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.

7. DZIEŃ 10.02.2023 piątek

JEROZOLIMA: GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON

Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną - panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu – kościół zaparcia się św. Piotra. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

8. DZIEŃ 11.02.2023 sobota

POWRÓT – ZAKOŃCZENIE

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa i wylot do Polski. Przylot do Krakowa o godzinie…... (godzina wylotu zostanie podana na 2 tygodnie przed planowanym terminem). Zakończenie pielgrzymki.

UWAGA!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania.

ŚWIADCZENIA:

• przelot samolotem na trasie: Kraków- Tel Aviv- Kraków, lot czarterowy;

• bagaż rejestrowany maksymalnie 20 kg;

• bagaż podręczny maksymalnie 10 kg, wymiary w cm: 55x40x20;

• ubezpieczenie Koszty Leczenia (40 tyś euro) + NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków – (2000 euro);

• ubezpieczenie obejmuje ochroną zachorowanie na COVID podczas wyjazdu

• na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem;

• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej pokoje 2-3 osobowe z łazienką;

• wyżywienie według programu;

• wjazd taksówką na Górę Tabor;

• rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim;

• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz zwyczajowe napiwki, usługi przewodnika;

• system nagłaśniający- Tour Guide;

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;

• składka na Turystyczny Fundusz Pomocy;

• śpiewnik pielgrzyma.

Cena nie obejmuje:

• dopłata do pokoju jednoosobowego:

200 USD/os.;

 

« 1 2 3 4 5
...
62 »