29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Duszpasterze

ks. Marcin Piotrowski, mgr teol.

ur. 1983 (Wierna), wyśw. 2008, mian. 2017

Ks. Zygmunt Pawlik,prał. KKW i KHKM

ur. 1949 (Książ Wielki), wyśw. 1973, mian. 2010

Ks. Marcin Gałczyński, mgr lic. teol.

ur. 1975 (Kielce, par. św Józefa Robotnika), wyśw. 2002, mian. 2010, prefekt LO im. gen. Sikorskiego od 2013.

Ks. Kamil Nartowski, mgr teol.

ur. 1987 (Polichno), wyśw. 2012, mian 2015.

Ks. Kapelan Tomasz Łyko, mgr teol.

Kapelan Powiatowego Szpitala im. Jana Pawła II i Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
ur. 1977 (Pełczyska), wyśw. 2002, mian. 2013.