29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Domowy Kościół

News

Wspólnota Domowego Kościoła
    Przy naszej parafii działa wspólnota Domowego Kościoła, czyli wspólnota rodzinna skierowana do małżeństw sakramentalnych.  Pierwszy krąg zawiązał się w grudniu 2010r liczy 5 małżeństw, których opiekunem jest ks. Marcin Gałczyński. W najbliższym czasie zacznie funkcjonować drugi już krąg, pod opieką ks. Sebastiana Noconia.

    Dla kogo DK?
    Nasza wspólnota jest dla ludzi, którym nie wystarcza „standard” (niedzielna msza św.), dla małżonków którzy pragną razem wzrastać w wierze, wychowywać w niej swoje dzieci, jednoczyć się na modlitwie z innymi czującymi podobnie, dla chcących poznawać Boga, odkrywać to co dla nich przygotował, czerpać z obfitości łask, odczuwać radość dziecka bożego.   
Czym jest Domowy Kościół

    Domowy Kościół jest formacją dla chrześcijan połączonych sakramentem       małżeństwa, gdzie dwoje wierzących zawierza się mocy Boga z ufnością, że to On ich zjednoczy, mimo ich różności. DK jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Nazwą i jednocześnie znakiem całego naszego Ruchu są dwa słowa: Fos – Zoe w tłumaczeniu Światło– Życie, czyli światło Pana, które ma przenikać życie człowieka, i kształtować wszystkie relacje małżonków, także te codzienne, prozaiczne. Domowy Kościół  pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.
    Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to:
- codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
- regularne spotkanie ze słowem Bożym,
- codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
- codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
- comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (4-7 małżeństw)
- uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
    Te zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Czym dla nas jest Domowy Kościół?
   
    Miejscem, gdzie czujemy się dobrze. Rozwijamy się duchowo, a przede wszystkim poznajemy siebie nawzajem. Tu umacniają się nasze relacje jako małżonków, rodziców, przyjaciół. Tu służymy sobie w sprawach codziennych i niecodziennych. Na naszej drodze Pan stawia wspaniałych ludzi, dzięki którym doświadczamy prawdziwego, żywego Kościoła, w którym nie widać żadnego kryzysu, a wręcz przeciwnie. To również  piękny czas z całą rodziną na rekolekcjach.
ORAR II° Brenna 2013

ORAR II° Brenna 2013