Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Apostolat Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym

2014-09-03

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Jego członkiem może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki jak modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki itp.
Włączenie się do APDC następuje przez dostarczenie do Centrum APDC wypełnionej i osobiście podpisanej karty członkowskiej, na podstawie której otrzymuje się potwierdzenie w formie Pamiątki.
Członkowie APDC] mogą apostołować indywidualnie albo tworzyć za pozwoleniem księdza proboszcza grupy parafialne (jest ich ponad sto).
Wszyscy członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności. W miarę swoich możliwości starają się też wspomagać Apostolstwo materialnie.
Za APDC i formację jego członków z ramienia Zgromadzenia odpowiedzialna jest jedna z sióstr;
Patronami APDC są: Matką Boża Pośredniczka Łask (7 V), św. Józef! (19 III), bł. Honorat Koźmiński (13 X) ibł. Maria od Opatrzności (7 II).
Opiekunem w naszej parafii jest ks. Proboszcz Zygmunt Pawlik i pani Joanna Świerzewska.
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca.